Bilgi - Şartname

UEDAŞ
Şehrin Işıkları 8
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


Konu: ‘Şehrin Işıkları”

1 - KONU VE AMAÇ

Yarışmamızın konusu; “Şehrin Işıkları” olup, amacımız amatör ya da profesyonel fotoğrafçıların gece ve ışık teması ile şehirlerin dinamizmini ortaya çıkarmaktır. Her şehrin kendi güzelliğini ışık teması altında fotoğraflanması ve halkımıza bu güzelliklerin tanıtılarak ülke turizmine fayda sağlamak da amaçlarımızdan biridir. Fotoğrafçıların eserleri profesyonel jüri tarafından değerlendirilecektir.

2 - KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI

Yarışma dijital dalda düzenlenmektedir.

Yarışma, Seçici Kurul dışında konuya ilgi duyan son başvuru tarihine kadar 18 yaş ve üzeri ve tüm amatör veya profesyonel fotoğrafçılara açıktır. Daha önce başka yarışmalarda ödül almış eserler yarışmaya kabul edilmez, katılmış ve derece almış olsalar dahi ödülleri verilmez.

Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmayan eseri yarışmaya gönderen, değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik olarak müdahale ve değişiklikleri yapan, katılım koşullarına ve şartlarına uymayan fotoğraflar ödül almış olsalar dahi diskalifiye edilecek, ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf seçilmeyecektir.

UEDAŞ katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Katılımcı fotoğraflarında her türlü çekim tekniğini kullanmakta ve özgün anlatımında serbesttir.

Ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan fotoğraflar sergi amaçlı olarak kurumumuz tarafından basılı hale getirilecektir. Sergilemelerde bütünlük oluşturmak için dereceye giren ve sergilenmeye değer bulunan fotoğrafların, UEDAŞ tarafından gerekli görülen büyüklükte laboratuvar baskıları alınabilecek veya fotoğraflar yarışmaya gönderildikleri kadrajda sergilenebileceklerdir. Bu nedenle başvuru formuyla birlikte yüklenen fotoğrafların eser sahibinin arzu ettiği kadrajda, baskıya uygun şekilde Dijital Fotoğraf Makinesi ya da yüksek kaliteye sahip Akıllı Telefon tarafından çekilip JPEG formatında gönderilmesi gerekmektedir.

Yarışma sayısal (Dijital) ortamdadır. Baskı ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Her katılımcı en fazla 8 (sekiz) adet eserle yarışmaya katılabilir.

Gönderilen kayıtlardaki fotoğraflar kenar boşluksuz olmalıdır.

E-posta yolu ile gönderilen fotoğraflar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

3 - ESERLERİN GÖNDERİLMESİ VE İADESİ

Eserler www.uedas.com.tr/sehrinisiklari adresinden yüklenecektir. İadesi söz konusu değildir.

4 - KULLANIM HAKLARI

Katılımcı, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının UEDAŞ yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla münhasır bir kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin / eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için UEDAŞ’a izin / muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanım hakları UEDAŞ‘a ait olacaktır.

5 - YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışma Başlangıç Tarihi : 15 Ağustos 2020

Son Katılım Tarihi : 30 Eylül 2020

Değerlendirme Toplantısı : 8 Ekim 2020

Sonuç Bildirimi : 12 Ekim 2020 Saat: 17:00

6 - SEÇİCİ KURUL

Engin Güneysu (Fotomuhabiri)

Mustafa İpek (Fotoğraf Sanatçısı - Eğitmen)

Hasan Kasapoğlu (Fotoğraf Sanatçısı - Eğitmen)

Yusuf Ziya Yüce (Limak Enerji Kurumsal İletişim Grup Müdürü)  

UDCOMWEBV02PZ 6.03.2021 18:30:29