ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

UEDAŞ olarak bizler; müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji beklentisini tam olarak karşılamak ve elektrik dağıtım sektöründe sıfır iş kazası anlayışı ile iş güvenliği konusunda öncü ve lider kuruluş olmak amacıyla;

Faaliyetlerimizin her alanında, iş sağlığı ve güvenliği sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Amaç ve hedeflerimizde iş sağlığı ve güvenliği bakışını ön planda tutmayı; düzenlenecek eğitim programları ile bu bakış açısını tüm çalışanlara benimsetmeyi,

Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek olası tehlikeleri ortadan kaldırmak ve iş güvenliği risklerini en aza indirmek adına sistemler geliştirmeyi, 

İş sağlığı ve güvenliği hakkında ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,

ve çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde güvenli bir iş ortamı yaratmayı taahhüt ediyoruz.