ONLİNE İŞLEM MERKEZİ PLANLI KESİNTİLER
186 MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ
Ne Aramıştınız?

UEDAŞ olarak bizler; müşterilerimizin kesintisiz ve kaliteli enerji beklentisini tam olarak karşılamak ve elektrik dağıtım sektöründe çevreyi ve doğal kaynakları koruma anlayışı ile çevre yönetimi konusunda öncü ve lider kuruluş olmak amacıyla;

Faaliyetlerimizin her alanında, çevre yönetim sistemlerinin etkinliğini devamlı kılmayı ve sürekli iyileştirmeyi,

Amaç ve hedeflerimizde çevrenin korunması prensibini ön planda tutmayı; düzenlenecek eğitim programları ile çevre bilincini tüm çalışanlara benimsetmeyi,

Tüm faaliyetlerimizde enerji tasarrufunu, doğal kaynakların israfının önlenmesini, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm yoluyla ülke ekonomisine kazandırılmasını ilke edinmeyi,

Tüm paydaşlarımız ve resmi/gönüllü kurumlarla birlikte hareket ederek çevresel etkileri en aza indirmek ve atıkları azaltmak adına sistemler geliştirerek bilgi ve farkındalık düzeyinin artmasına yönelik faaliyetler yürütmeyi,

Çevre yönetimi hakkında ulusal ve uluslararası yasal gerekliliklere uyumlu hareket etmeyi,

ve çalışanlarımızın tam katılımı ile elektrik dağıtım faaliyetinde doğayı ve çevreyi koruma odaklı çalışmalar yapmayı taahhüt ediyoruz.