Kesme-Bağlama Bedel İadelerinizi bu sayfadan sorgulayabilirsiniz.

Lütfen bir sorgulama türü seçiniz

EPDK Kurul Karar gereği "anlaşma gücünde artış yapılması nedeniyle, bağlantı anlaşması tadil edilen kullanıcılardan kesme-bağlama bedeli tahsil edilmesinin, Mülga Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına, Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin yedinci fıkrası ile 26 ıncı maddesinin beşinci fıkrasına ve Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinin 16 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına aykırılık teşkil ettiği, söz konusu aykırılığın ilgili tüketicilere iade edilmesi gerektiğine" karar verilmiştir.

Abone numaranız veya Kimlik numaranız ile sorgulama yapabilirsiniz.